برای داشتن وکیل در تهران و یا مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری تهران تماس بگیرید.