وکیل ارث و ورثه

وکیل ارث و ورثه

با توجه به قانون وصیت یک عقد است که بر دو نوع میباشد، وصیت عهدی و وصیت تملیکی. وصیت عهدی , بدین شکل است که به موجب وصیت ، انجام امری برعهده شخص دیگری گذاشته میشود که وصیت کننده را موصی و شخصی که باید وصیت را انجام دهد وصی می نامند. و همچنین وصیت تملیکی , به این صورت است که شخص وصیت کننده را موصی و شخصی که به نفع وی وصیت می شود را موصی له می نامند و موضوع وصیت هم موصی به نامیده میشود.

در نوع اول یعنی عقد وصیت بعد از فوت موصی قابل اجراست و موصی فقط تا یک سوم دارایی خود را می تواند وصیت نماید و مازاد بر یک سوم منوط به قبول ورثه میباشد . همانطور که می دانید افراد و اشخاص با نسب و سبب ، ازهم ارث می برند. از مواردی که نیاز است ورثه بدانند طبقات ارث است که شامل سه طبقه میباشد که با بودن طبقه اول نوبت به طبقات دوم وسوم برای ارث بردن نخواهد رسید. شاید در اینجا ضرورت داشتن وکیل ارث و ورثه مشخص شود.

در مواردی که وصیت باطل می باشد شرایطی است که شخصی با قصد خودکشی خویش را مجروح یا مسموم نماید و یا عمل یا اعمالی از این قبیل که موجب فوتش شود مرتکب گردد و وصیت نماید آن وصیت درصورتی که شخص به هلاکت برسد باطل است . حال مورد دیگری است که به این شکل است که اگر شخصی به موجب وصیت یک یا چند شخص از ورثه خویش را از ارث محروم نماید، دقت شود که بر اساس قانون، وصیت مزبور نافذ است.

جستجوی وکیل کلیک کنید.

0 پاسخ

ثبت دیدگاه

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
به ما بپیوندید !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *